Menu Zamknij

Pompy ciepła

Pompy ciepła

Praca pompy ciepła w kilku krokach

Urządzenie potrafi wytworzyć energię cieplną która kilkukrotnie przekracza pobór energii elektrycznej pobranej przez urządzenie do jego pracy. Dzieje się tak poprzez wymiennik ciepła, dzięki któremu energia pobierana jest z środowiska naturalnego. Jest to zmagazynowane ciepło pobierane z powietrza, gruntu lub wody.

Budowa pompy ciepła

Oprócz automatyki sterującej, pompa ciepła składa się z czterech głównych elementów:

  • wymiennika płytowego (parownika) – strona pierwotna
  • sprężarki,
  • wymiennika płytowego (skraplacza) - strona wtórna
  • zaworu rozprężnego.

Zasada pracy pompy ciepła

  1. Czynnik obiegu dolnego źródła odbiera energię cieplną z gruntu lub wody.
  2. W parowniku pompy cieplejszy czynnik obiegu dolnego źródła oddaje ciepło zimniejszemu czynnikowi chłodniczemu. Czynnik chłodniczy odparowuje, stając się gazem.
  3. Gaz zostaje sprężony przez sprężarkę, przez co jego temperatura bardzo wzrasta.
  4. Ciepło odebrane podczas parowania i sprężania jest przekazywane w skraplaczu do instalacji centralnego ogrzewania budynku.
  5. Skroplony gaz po przejściu przez zawór rozprężny obniża swoje ciśnienie oraz temperaturę i przepływa do parownika, gdzie ponownie odbiera ciepło od czynnika obiegu dolnego źródła i proces zaczyna się ponownie.

Komfort, ekologia i inne korzyści z posiadania pompy ciepła

Główne założenie tego przedsięwzięcia to zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne i obiekty komercyjne.

Komfort użytkowania pompy ciepła wynika z braku kurzu i pyłu ubocznego produktu spalania (popiołu, szlaki). Zmartwienia o zapotrzebowanie kotła na źródło ciepła (węgiel, olej opałowy, drewno itp.) przestają istnieć, ponieważ pompa ciepła uzyskuje ciepło z odnawialnego, naturalnego i darmowego źródła ciepła. Urządzenie może być sterowane z aplikacji dla zwiększenia kontroli, wygody i bezpieczeństwa właściciela urządzenia. Daje to możliwość kontrolowania pompy ciepła z dowolnego miejsca na ziemi.

Warto dodać, iż pompa ciepła to nie tylko zapewnienie komfortowych warunków zimą. Może ona również chłodzić budynek w upalne dni. W naszej ofercie istnieją urządzenia z wbudowanym chłodzeniem, jak również takie, do których można dołączyć specjalny moduł chłodzenia pasywnego/aktywnego.Większość pomp ciepła posiada wbudowany zasobnik ciepłej wody użytkowej, który zapewni przyjemnie ciepłą wodę dla wszystkich domowników.