Menu Zamknij

Pompy ciepła

Pompy ciepła

Praca pompy ciepła w kilku krokach

Urządzenie potrafi wytworzyć energię cieplną która kilkukrotnie przekracza pobór energii elektrycznej pobranej przez urządzenie do jego pracy. Dzieje się tak poprzez wymiennik ciepła, dzięki któremu energia pobierana jest z środowiska naturalnego. Jest to zmagazynowane ciepło pobierane z powietrza, gruntu lub wody.

Zasada pracy pompy ciepła

  1. Czynnik obiegu dolnego źródła odbiera energię cieplną z gruntu lub wody.
  2. W parowniku pompy cieplejszy czynnik obiegu dolnego źródła oddaje ciepło zimniejszemu czynnikowi chłodniczemu. Czynnik chłodniczy odparowuje, stając się gazem.
  3. Gaz zostaje sprężony przez sprężarkę, przez co jego temperatura bardzo wzrasta.
  4. Ciepło odebrane podczas parowania i sprężania jest przekazywane w skraplaczu do instalacji centralnego ogrzewania budynku.
  5. Skroplony gaz po przejściu przez zawór rozprężny obniża swoje ciśnienie oraz temperaturę i przepływa do parownika, gdzie ponownie odbiera ciepło od czynnika obiegu dolnego źródła i proces zaczyna się ponownie.