Menu Zamknij

Dolne źródło

Pompa ciepła - dolne źródło

Jednym z najistotniejszych elementów wykonania dobrze działającej instalacji jest prawidłowy dobór i wykonanie dolnego źródła ciepła. Dobór dolnego źródła uzależniony jest od rodzaju pompy ciepła.

Wyróżniamy trzy podstawowe typy dolnego źródła:

  1. solanka (grunt)
  2. powietrze
  3. woda

1. Solanka (grunt)

Kolektor pionowy jest umieszczany na głębokości dochodzącej do nawet 200mb w głąb ziemi. Umieszcza się go dzięki wykonywanym odwiertom, które powinny być poprzedzone projektem geologicznym .

Orurowanie zazwyczaj wykonane z rury PE 40 SDR 11 napełniane jest roztworem glikolu.  Pętle kolektora rozprowadzane są ze studzienki rozdzielającej, która połączona jest bezpośrednio z pompą ciepła.

Studzienka rozdzielająca stosowana jest także dla kolektora poziomego (płaszczyznowego).  Kolektor poziomy układany jest na głębokości 1,0-1,6m (poniżej strefy przemarzania). dla tego rodzaju rozwiązania niezbędna jest wystarczająca wielkość działki  umożliwiająca rozłożenie odpowiedniej ilości rury.

Zapotrzebowanie na moc cieplną danego budynku określa moc pompy ciepła, która z kolei definiuje długość wszystkich kolektorów.

2. Powietrze

Drugim rodzajem dolnego źródła ciepła jest powietrze – niewyczerpalne źródło ciepła, zawsze do dyspozycji. Jest to źródło cechujące się największą zmienną ale i największą dostępnością. Jednostka zewnętrzna dostarcza ciepło z powietrza do sprężarki w pompie ciepła, która po wytworzeniu zadanej temperatury przekazuje ją do systemu c.o. i c.w.u.

3. Woda

Dolne źródło, które przekazuje ciepło do pompy ciepła na 2 sposoby.

Pierwszym z nich jest bezpośredni pobór wody ze studni głębinowej. temperatura wody, która przechodzi poprzez wymiennik przekazywana jest do sprężarki w pompie ciepła.  Schłodzona woda zrzucana jest do drugiej studni tzw. studni zrzutowej. Ten przykład dolnego źródła cechuje stała, wysoka temperatura wody: 7-12°C.

Drugim rozwiązaniem jest rozłożenie pętli (kolektor poziomy) na dnie jezior, stawów, rzek itp. Powyższe rozwiązanie podobne jest do kolektora (płaszczyznowego) rozkładanego w gruncie. Instalacja takiego źródła wymaga montażu studzienki rozdzielającej, łączącej kolektory rozkładane w płaszczyźnie na dnie zbiorników wodnych.

Energia cieplna przekazywana jest do wymiennika w pompie ciepła poprzez czynnik roboczy (roztwór glikolu) krążący w kolektorze.

Inaczej aniżeli w przypadku studni głębinowej temperatura źródła ciepła (woda) waha się w okresach rocznych, ale zawsze jest dodatnia i można z niej czerpać energię do ogrzania domu.

Pompy ciepła - dolne źródło