Menu Zamknij

Woda – woda

Pompa ciepła - woda - woda

Pompy ciepła typu woda-woda dzielimy na dwa rodzaje: 

W pierwszym przypadku pompy ciepła wykorzystują ciepło z wód powierzchniowych

Pompy ciepła tego typu pobierają energię z kolektorów poziomych rozkładanych na dnie jezior, stawów, zalewów, rzek itp. Energia z dolnego źródła przekazywana jest do pompy ciepła poprzez roztwór glikolu, który znajduje się w kolektorze rozłożonym na dnie zbiorników wodnych.

Pomimo przemarzania zbiorników wodnych, energię do ogrzewania można uzyskiwać przez cały rok.

Drugim rodzajem są pompy ciepła wykorzystujące ciepło z wód gruntowych.

Proces działania pompy ciepła polega na pobieraniu wody ze studni głębinowej, gdzie temperatura oscyluje w granicach 7-12°C.  Następnie woda przekazuje energię cieplną pompie ciepła, która poprzez sprężarkę oddaje ciepło do budynku. Wychłodzona woda zrzucana jest do drugiej studni głębinowej.

Z powodu wysokiej temperatury dolnego źródła (woda), pompy ciepła tego typu osiągają bardzo wysoki współczynnik efektywności (COP).

Pompy ciepła - woda - woda