Menu Zamknij

Solanka – woda (gruntowa)

Pompa ciepła - solanka - woda

Pompy typu solanka-woda to jedne z najbardziej wydajnych pomp ciepła, z bardzo wysokim współczynnikiem (COP). Energia pozyskiwana z gruntu przekazywana jest poprzez sieć kolektorów (rury polietylenowe) instalowanych w gruncie (rozłożenie pionowe lub poziome).

Kolektory pionowe umieszczane są w ziemi na głębokości dochodzącej do ok. 200m. Ułożenie rury na takiej głębokości możliwe jest dzięki wykonywaniu odwiertów, które powinny być poprzedzone projektem geologicznym. Wykonanie kolektorów poziomych oparte jest na płaszczyznowym rozłożeniu rur w ziemi, poniżej strefy przemarzania tj. na głębokości 1,0-1,6m. Głębokość ułożenia kolektora poziomego zależna jest od dokładnego miejsca inwestycji.

Temperatura ziemi na głębokości ok. 15m i poniżej tego punktu jest niezmienna przez cały rok, co powoduje, że instalacja wykonana na bazie sond pionowych posiada stałą wartość odzysku wartości cieplnej. Głębokość ułożenia kolektorów płaszczyznowych sprawia, że występują tam wahania sezonowe w temperaturze źródła ciepła (grunt), ale temperatura ta zawsze jest dodatnia i w trakcie sezonu grzewczego (styczeń) wynosi ok. 5°C.

Kolektory pionowe i poziome przekazują energię cieplną poprzez czynnik w nich krążący (roztwór glikolu) do pompy ciepła. Sprężarka w pompie ciepła przetwarza tą energię w ciepło do ogrzania budynku i wytworzenia ciepłej wody użytkowej.

Dobór pompy ciepła określany jest poprzez zapotrzebowanie cieplne budynku. Pompa ciepła o mocy 8kw z powodzeniem pokryje zapotrzebowanie cieplne dla domu o powierzchni ok. 150m2.

Pompy ciepła - solanka - woda